Mgr. Jan Betlach – psychoterapie

Jako klinický psycholog nabízím účinnou psychoterapeutickou pomoc při řešení náročných životních situací, osobních i vztahových problémů, při překonávání psychických potíží, poruch a psychosomatických onemocnění.

Pracuji formou psychoanalytické psychoterapie. Základem léčby je volně plynoucí dialog klienta s terapeutem. Velká pozornost je věnována vztahu klienta a terapeuta a také situacím, které vznikají bezprostředně během sezení. Cílem léčby je významná úleva od duševních potíží a příznaků a také pochopení a porozumění jejich významu.

Nejsem ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Služby jsou poskytovány za přímou úhradu. Za terapeutické sezení v délce 50 minut si účtuji 700 Kč.