Životopis

V roce 2011 jsem dokončil magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se aktivně podílel na výzkumném projektu Qolop – Longitudinální studie kvality života onkologicky nemocných dětí.

Po ukončení studií jsem nastoupil jako psycholog do Psychiatrické léčebny Dobřany (dnes psychiatrická nemocnice), kde jsem pracoval do roku 2019. V současné době pracuji v centru duševního zdraví v Plzni a ve vlastní praxi.
V roce 2017 jsem získal atestaci z klinické psychologie.

V roce 2010 jsem vstoupil do výcvikového programu individuální psychodynamické psychoterapie dospělých pod Brněnským institutem psychoterapie. Tříletou sebezkušenostní skupinu jsem absolvoval pod vedením PhDr. Světlany Skálové. Tréninkovou terapii jsem podstoupil u PhDr. Slavoje Titla. Na mém teoretickém vzdělávání se podíleli především členové Brněnského institutu psychoterapie a České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (Václav Mikota, Luděk Vrba, Petr Klimpl, Miroslav Petržela, Michael Šebek, Petr Zahradník, Marie Hošková a další).
Od roku 2013 jsem ve výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii pod Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii.